Lar psykiatere overprøve retten

Oddny Miljeteig mener det er rart at det måtte et ekspertutvalg til for at NAV skal lytte til det domstolen alt har slått fast