SV overkjørt i kurdersaken

For to år siden var kampen for de kurdiske asylsøkerne en av SVs flaggsaker. I dag blir SV tatt til inntekt for en politikk som fører til at de kastes ut.