- Behovet er akutt

Behovet for Eikåstunnelen er akutt og Nyborgtunnelen absolutt nødvendig, mener man i Vegvesenet.