Fikk statlig millionstøtte

I løpet av tre år fikk Vest Tank 2,2 millioner kroner i statlig støtte til utvikling av anlegget i Sløvåg.