Trafikkulykke på Hjellestad

En person skadd da bil veltet.