Klart for 58. Ørnarrennet

Kvar løparane kjem i mål er litt uvisst, men Ørnarren nr. 58 går sundag.