– Barnehagejord er spesialavfall

Fant 23 gram bly per kilo jord i barnehage.