- Ikke mulig å endre nå

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) sier det ikke er mulig å endre kriteriene for anbudet så sent i prosessen.