Planlegg lok over motorvegen

– Det må leggjast lok over motorvegen ved Åsane senter. Berre på den måten kan det utviklast eit vellukka nytt Åsane sentrum.