Utrykning til tilfluktsrom

Politi og brannvesen rykket ut etter at det ble meldt om røyk fra et tilfluktsrom i Michael Krohns gate.