Katten-lærere må til helsesjekk

Soppskadene på Katedralskolen sender alle lærere og administrasjon til sjekk for soppskader.