Reagerer kraftig på kutt i "kvinnetrygd"

Hjemmearbeidende kvinner reagerer kraftig på trygderegler som tilsier at denne gruppen får mindre uføretrygd fordi de kan utføre lettere husarbeid.