Avvikler privat hjemmehjelp

Arbeiderpartiet vil avvikle ordningen med fritt brukervalg i hjemmehjelpen når kontraktene går ut.