Fortvilar over brutal kraftutbygging

Grunneigarane i Austgulen fortvilar over kraftutbygginga som går føre seg i fjellområda deira. – Dette er eit brutalt naturinngrep, seier Per Austgulen Wick.