Kontakt med utelivet

Utekontakten på Voss held oppsyn med festglad ungdom, og får god respons.