Fincken vant mot staten

Bergen kommune og staten røk på prestisjenederlag.