- Kok drikkevannet

Det er påvist redusert drikkevannskvalitet i området Breivikdalen, Stiaberget og Østre Stiaberget etter reparasjonsarbeider på lokalt vannledningsnett.