Har ingen oversikt

Politiet i Bergen fører ikke statistikk over hvor mange psykisk syke personer som er innom arresten.