Lærer barna samisk med Skype

På samenes nasjonaldag er det ekstra viktig for Mona Tornensis Hornæs å huske sitt opphav. Resten av året passer hun på at barna lærer samisk kultur.