• STOLT SAME: Leder av Bergen Sameforening, Mona Tornensis Hornæs, skal sørge for at hundreårsjubileet for det første samiske landsmøtet blir feiret med brask og bram i Bergen 6. februar. FOTO: Nikita Solenov

Lærer barna samisk med Skype

På samenes nasjonaldag er det ekstra viktig for Mona Tornensis Hornæs å huske sitt opphav. Resten av året passer hun på at barna lærer samisk kultur.