• FOTO: Marita Aarekol

Herskap og tjener i Det norske hus

For 100 år siden jobbet det over 100 personer på herskapelige Sælid Gård. I dag bruker Astrid Hermansens familie all sin fritid på å vedlikeholde arven alene.