• (1/3)
    SAG I VANN: Her renner det fremdeles vann. FOTO: JO HJELLE

Oversvømmelse hos DNB

Vannledning saget over.