Bergen? Ikke tale om

Romsdalingene er rasende på forslaget som vil gjøre dem underlagt Bergen.