Henrik (20) kom gjennom nåløyet på studiet med hardest konkurranse

Seks studieplasser og 130 på venteliste. Konkurransen om å komme inn på den nye lektorutdanningen i historie ved UiB danket ut prestisjestudier som psykologi og medisin.