- Vi har hatt en høy prisopp­nåelse gjennom hele året og den totale etterspørselen har vært god. Vi er selvsagt veldig godt fornøyd, sier Henning Beltestad.

Lerøy var veldig viktig for oss i 2013. Vi kan ikke si annet enn at vi er veldig fornøyd med eierskapet

Arne Møgster, adm. dir for Austevoll Seafood

Som administrerende direk­tør i Lerøy Seafood Group presenterte han i går tidenes beste årsresultat for selskapet, og i fjerde kvartal hadde de den høyeste omsetningen i historien til bergensselskapet.

Austevoll håver inn

Med et eierskap på over 60 ­prosent av Lerøy, var det kanskje bare én mann som var en større gladlaks enn Beltestad i går, nemlig Arne Møgster.

Han er administrerende direk­tør for Austevoll Seafood, og fra hovedkontoret i Austevoll kunne selskapet konstatere at Lerøys rekordtall bidro sterkt til at også de kunne notere seg et av sine beste resultat gjennom tidene.

GLADE LAKSER: Konsernsjef i Austevoll Seafood, Arne Møgster (t. h.) og konsernsjef i Lerøy Seafood group, Henning Beltestad.
HÅVARD BJELLAND

- Lerøy var veldig viktig for oss i 2013. Vi kan ikke si annet enn at vi er veldig fornøyd med eierskapet, sier han.

Siden Austevoll-selskapet er majoritetseier av Lerøy, blir tallene til Lerøy i sin helhet tatt opp i morselskapets tall.

Svak krone, sterkt resultat

Lerøys viktigste produkt er ­atlantisk laks og ørret. De driver oppdrett og videreforedling av fiskeprodukter for konsum­markedet. På grunn av de høye lakseprisene i 2013, ble havbruksdelen av selskapet den viktigste inntektskilden i fjor.

- Prisene har vært høye gjennom hele 2013, og det er hovedsakelig fordi etterspørselen etter laks øker jevnt, samtidig som det globale tilbudet i 2013 har stagnert, eller faller noe, sier Henning Beltestad. Han medgir også at svekkelsen av den norske kronen gjennom 2013 har slått gunstig ut.

- Det er klart at det er gunstig for alle som driver med eksport at kronen har svekket seg. En del av de positive tallene vi ser for i fjor er på grunn av valuta­effekten, sier han.

Frykter handelshindring

Selv om Lerøy har hatt et godt år i 2013, er det fortsatt en del usikkerhet i markedet videre. Styret påpeker i årsrapporten at risikoen i utviklingen av verdensmarkedene fremover er høy.

De er også bekymret for de vedvarende truslene om handels­hindringer fra EU og Russland:

«Norsk oppdrettsnæring, og videreforedlingsindustrien i Norge og EU, har historisk vært eksponert for den risiko som vedvarende trusler om lang­siktige politiske handelshindringer fra EU-kommisjonen har representert. Det er også et faktum at Russland stadig blir et større marked for atlantisk laks og ørret. Tilgang til dette markedet er viktig for konsernet, og den generelle etterspørselen etter laks og ørret.»

Mulig flåtefornying i Peru

Hos Austevoll Seafood er det hovedsakelig fiskerivirksom­heten i Peru som står for resten av resultatet i 2013.

- Vi hadde litt lavere kvoter i 2012, men i 2013 er vi tilbake til normalen i Peru, sier Arne Møgster.

I 2013 hadde selskapet en flåte på 21 fiskebåter i Peru.

En fornying av flåten i Peru kan ifølge Møgster være på trappene i 2014, men det er ennå ikke offentliggjort hvor eller når denne fornyingen vil skje.

- Vi kommer etter hvert til å se på flåtestrukturen i Peru, og det kan være vi starter et ­program for dette i 2014, sier han.

For øvrig er det konsolideringen av den norske virksom­heten innen fiskemel og pelagisk fisk som står øverst på listen for Austevoll-selskapet i 2014. Dette skal skje i det nyetablerte selskapet Pelagia AS som skal ha hovedkontor i Bergen.

Lerøy Seafood Group ASA 2013 2012
Driftsinntekter 10,8 9,1
Driftsresultat 2,4 0,7
Res. før skatt 2,5 0,7
Austevoll Seafood ASA 2013 2012
Driftsinntekter 12,4 11,2
Driftsresultat 2,4 0,9
Res. før skatt 2,4 0,8

* Tall i mrd. kroner