- Favoriserer de oppegående

Tiltaket i Fjell er mest tilpasset dem som i utgangspunktet forventer å komme seg ut i jobb, sier førsteamanuensis.