• SAVN: Hver morgen tenner Eldborg Lønningen lyset ved siden av bildet som viser ektemannen Gunnar. Han døde av kreft i november i fjor, etter et langt sykeleie. De siste syv månedene tilbrakte han hjemme sammen med konen.

- Nå i ettertid gir det meg en utrolig indre ro å vite at Gunnar fikk oppfylt sitt siste ønske, å få dø hjemme hos meg

Etter 61 års ekteskap ble Eldborg Lønningen enke.