— Vi ser en klar økning av influensatilfeller over hele landet nå, sier Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttets (FHI) avdeling som overvåker infeksjoner i Norge.

FHI overvåker utbrudd av influensa fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. Tønnesen sier vinterens sesong ennå ikke har nådd en topp.

— Den ser ut til å være på vei opp, så vi kan forvente mer influensa fremover. Men vi vet ikke hvor stort det endelige omfanget vil bli, sier hun.

Mer enn i fjor

Like vel tyder mye på at årets influensabølge blir verre enn i fjor.

— Det ser ut til at det sirkulerer mer influensa i år. Det har å gjøre med hvilke virus som nå sirkulerer i befolkningen og folks tidligere motstandsdyktighet, forklarer hun.

Nytt virus i år

En spesiell utfordring i år er en ny versjon av influensaviruset som har dukket opp, som ingen var forberedt på.

— Vi har to hovedtyper av influensa: A og B. Under A-typen finnes undertypene H1N1 og H3N2. Sistnevnte har nå fått en ny virusvariant, som sirkulerer i Norge i dag, i tillegg til den gamle varianten, sier Tønnesen.

Pasienten vil imidlertid ikke merke noen forskjell på symptomene fra en gammel eller ny influensatype.

— Men grunnen til at vi er ekstra opptatt av nye influensavarianter er fordi om viruset endrer seg nok, kan det føre til at vaksinen i verste fall ikke virker, forklarer hun.

Vaksinetrøbbel

Den nye varianten som har dukket opp nå gjør at Fhi forventer en dårligere effekt av vaksinen.

— Vi opplever ikke så ofte at dette skjer, men noen ganger gjør det det. Det er WHO som bestemmer innholdet i vaksinen, lenge før influensautbruddet faktisk kommer.

— Likevel anbefaler vi pasienter i risikogruppen å vaksinere seg. Den gir fortsatt god beskyttelse mot influensa B og noen typer av influensa A, understreker hun.

Risikogrupper

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, og FHI anslår at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen.

De som anbefales å ta vaksinen er blant annet personer:

over 65 år

med diabetes 1 og 2

med ulike kroniske sykdommer

gravide

helsepersonell med pasientkontakt

RS-virus hos småbarn

Seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus forteller at de foreløpig ikke har hatt små barn innlagt for influensa i år.

Derimot har RS-virus, viruset som er en hyppig årsak til akutt bronkitt hos barn, slått kraftig til. Dette har FHI ingen overvåkning over.

— De siste ukene har vi fått henvist mellom 10 og 30 barn hvert døgn med denne problemstillingen.

Fredag var 18 barn med RS-virus innlagt på Haukeland. Der har akuttposten organisert seg slik at de totalt kan ha inneliggende 30 barn.

— Når vi så får henvist over 30 barn pr. døgn og mange av dem er alvorlig syke, sier det seg selv at dette er en voldsom belastning på leger og sykepleiere. Men så langt har vi funnet plass til alle som trenger innleggelse, og vi opplever å ha rimelig kontroll på situasjonen, sier Reigstad.

— Vi oppfordrer foreldre til sped- og småbarn om å praktisere god håndvask, unngå større forsamlinger, tobakksrøyk og forkjølte småbarn, sier Reigstad.