SFO er billegast i småkommunane

Den største kommunen i Nordhorland har det dyraste tilbodet for skulefritidsordninga.