Lindås er i kriseberedskap

Kommuneleiinga ber folk ta vare på kvarandre.