Redningsaksjon på Gullfjellet

Skiløper gikk seg fast på et skar.