• ENDRET HOLDNING: Stemningen mellom norske og afghanske myndigheter er anspent etter at Norge i fjor startet opp en masseretur av afghanere til hjemlandet. Transporten var en del av løsningen på kravet fra justisminister Anders Anundsen om at politiet skulle nå måltallene sine på utkastelser. I går ble en tvangsreturnert afghaner nektet innreise i grensekontrollen på flyplassen i Kabul. ARKIVFOTO: MUSADEQ SADEQ, AP FOTO: MUSADEQ SADEQ

Tvangsreturnert afghaner stanset på flyplassen

Afghanske myndigheter stanset i går tvangsretur av en afghaner i grensekontrollen på flyplassen i Kabul. Nå vil de gjennomgå alle returavtalene.