Onsdag denne uken sendte Kommunal— og moderniseringsdepartementet ut et skriv til alle landets fylkesmenn. Der varsler de at strukturen nå skal utredes.

— Vi ser for oss at det blir færre fylkesmenn enn dagens 18, sier Helge André Njåstad (Frp), leder for kommunalkomiteen på Stortinget.

Han peker på at med færre og større kommuner er det naturlig at dette også får konsekvenser for statens menn og kvinner.

— For enkelte fylkesmenn kan det bli for få kommuner å forholde seg til. Staten må ha fokus på å drive så effektivt så mulig, sier Frp-politikeren.

Politimester i Bergen

Regjeringen har allerede besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder fra 1. januar 2016. Men også i vest kan det samme skje, spesielt hvis den mye omtalte Vestlandsregionen blir en realitet.

— Det er naturlig at en skjeler til regionreformen når en skal lage den nye strukturen. Jeg registrerte at det var et innlegg i BT lørdag om at Rogaland og Hordaland bør slå seg sammen til ett fylke. Hvis det skjer, er det ikke nødvendig med to fylkesmenn. Det er også naturlig at Sogn og Fjordane kan bli en del av en slik sammenslåing, sier Njåstad.

Det betyr i så fall mer bråk i det politiske miljøet i trivselsfylket. I gårsdagens BT uttrykte sentrale politikere stor misnøye mot det som oppfattes som en økende sentralisering til Bergen. Det reageres blant annet på at i den nye politireformen er Sogn og Fjordane foreslått sammenslått med Hordaland. Det samme er også tilfellet med 110- og AMK-sentralen.

- Stakkarsliggjøring

— I Sogn og Fjordane ser en at folketallet i større og større grad legger premisset for hvor ting skal lokaliseres. Det bekymrer mange, sier fylkesmann Anne Karin Hamre, som har Hermannsverk i Leikanger som sitt arbeidssted.

Det er ikke naturlig å sentralisere alle funksjoner i Bergen. Det er mange funksjoner som kan løses fra Sogn og Fjordane også.

Stortingets fremste kommunalpolitiker Helge André Njåstad har lite sans for det han oppfatter som sutring fra fjordfylket.

— De er flinke til å snakke om alt som sentraliseres. En må ikke gjøre seg så stakkarslig at en bare snakker om det en har mistet, og ikke det en har fått.

— Jeg har inntrykk av at de er mer opptatt av det som er i spill enn det de har fått.

— Hva har de fått med den nye regjeringen?

— Det finnes jo en del statlige arbeidsplasser i Sogn og Fjordane. Det regionale veikontoret er lagt til Leikanger - det finnes også mange andre statlige arbeidsplasser i dette området.

Lokaliseringsstridene

Njåstad mener Sogn og Fjordane er på feil vei.

— Det som kjennetegner de som lykkes, er at en fokuserer på seierne fremfor å dyrke nederlaget. Hvis vi skal lykkes med å skape en slagkraftig region på Vestlandet må vi være mer fremoverlent og ikke gjøre alt til en lokaliseringsstrid, sier Njåstad, og legger til:

— I Austevoll har vi ingenting. Men jeg er fornøyd med at vi har private arbeidsplasser.

Fylkesmann Anne Karin Hamre er ikke avvisende til å slå sammen fylkesmannskontorene i de tre vestlandsfylkene, men håper på en god prosess.

— Det er ikke naturlig å sentralisere alle funksjoner i Bergen. Det er mange funksjoner som kan løses fra Sogn og Fjordane også. Vi har noen områder der vi har spesiell kompetanse.

Hennes forgjenger, tidligere fylkesmann Oddvar Flæte, er ikke like positiv.

— Vi ser nå en aktiv demontering av et fylke. Når en begynner å ta de fylkesdekkende funksjonene, da er det neste Bergenhus Amt, sier han.

— Hvorfor er det så gale?

— Det er vanskelig å se at vi vil få bedre service ved at alt skal sentraliseres til Bergen. Bergen er Vestlandets hovedstad, men det betyr ikke at all administrasjonen må legges dit.