Vil at foreldre skal betale skolemat

Ved Apeltun skole betaler foreldrene ca. 250 kroner i måneden for skolemat. - Dette er en mye mer sosial ordning enn Aps forslag om å ta fra barnetrygden, sier skolebyråden.

ELEVER PÅ KJØKKENET: Valentina Bøe Varfolomeieva (8) serverer (f.v.) Tristan Emil Brekke Nøttveit (7), Marielle Bakke (8) og Alicja Maria Jazdyk (8) grønne epler. Skolen har ansatt en kokk i 70 prosent stilling, ellers er det elever og andre ansatte som hjelper til med lunsjen. RUNE SÆVIG

- Pannekaker, svarer Alicja Maria Jazdyk (8) raskt på spørsmålet om hva hun aller helst ville hatt til lunsj.

- Med nugatti, føyer Tristan Emil Brekke Nøttveit (7) drømmende til.

Det ene av to spiseområder på Apeltun skole er i ferd med å fylles opp av sultne elever. Pannekaker står ikke på menyen, men de siste ti årene har skolen tilbudt skiver, pålegg, frukt og melk til elevene. Foreldrene må betale 15 kroner dagen, og rundt 95 prosent av foreldrene benytter seg av ordningen. Lærerne spiser sammen med elevene og tar sin egen pause før eller etter elevenes spisepause.

Få tilbyr skolemat

Skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H) og helsebyråd Hilde Onarheim (H) har stor sans for ordningen.

Les også:

Les også

Mat uten stat

- Det er altfor mange barn som sliter og er levekårsutsatte. Vi må tenke forebyggende, og det at elevene får skikkelig mat på skolen er et slikt tiltak, sier Onarheim.

- Mat og helse henger tett sammen. På Apeltun har de fortsatt med ordningen blant annet fordi de så at det hadde positiv effekt på læringsmiljøet. Noen skoler ser på film eller TV, men her blir fokus på måltidet, og det er så riktig, sier Hoff.

Hun forteller at det er noen andre skoler i Bergen som tilbyr skolemat, men at dette i hovedsak gjelder ungdomsskoler.

- I nye skolebygg legges det til rette med kjøkken— og spiseareal, men det burde være mulig å få til dette i mange eldre skolebygg også, sier Hoff.

- Er dette noe dere ønsker å innføre for alle bergensskolene?

- Vi gir rektorene stor frihet, og ordninger må skreddersys. Men, vi skulle ønske flere så på om de har mulighet til å innføre en slik ordning, sier Hoff.

- Usosialt forslag

I forrige uke foreslo Arbeiderpartiets helseutvalg å innføre et gratis måltid på skolen for alle elever fra barneskole til videregående. Måltidet skal helt eller delvis finansieres av barnetrygden. Høyrebyrådene i Bergen er helt enige i at det burde tilbys skolemat, men er helt uenig i Aps måte å finansiere det på.

- Det å ta fra barnetrygden til alle er usosialt. For mange er barnetrygden bare et tilskudd, men for mange er den viktig. Det er feil signal å kutte i den. I stedet burde en satse på at foreldrene får velge, og heller fange opp de som trenger støtte, sier Hoff.

Hun peker på at Apeltun skole gir støtte til foreldre som har problemer med å betale for skolemat.

Rektor ved Apeltun skole, Kristi Odeen, forteller at skolematordningen ble startet som et forsøksprosjekt.

- Vi prøvde det i ett år, og nå er det ingen som vil gå bort fra det.

Leder i oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener verken byrådets eller Aps helseutvalg treffer spikeren på hodet.

- Jeg synes ikke byrådet har en veldig god løsning, når de vil la det være opp til hver enkelt skole hvordan de vil løse dette.

- Det som er positivt med byrådets forslag, er at det åpner opp for en debatt om hvordan vi organiserer skolemat til elevene. Jeg vil oppfordre byrådet til å levere en sak til bystyret, hvor vi kan diskutere dette skikkelig.