Slik skal de lokke køpris-bilister over på buss

20 nye busser og 300 flere avganger i rushet. - Peanuts, mener SV.

FLERE BUSSER: Skyss kan kjøpe inn 20 nye busser dersom fylkestinget bevilger 35 millioner kroner til å styrke kollektivtilbudet neste år. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

«Styrking av rutetilbodet er nødvendig for sikre kapasitet til fortsatt passasjervekst i bergensområdet», skriver fylkesrådmann Rune Haugsdal i sin innstilling til politikerne.

Han anbefalte å bruke 35 millioner kroner på å styrke rutetilbudet for buss neste år, parallelt med at det innføres køprising. Tirsdag vedtok fylkestinget forslaget på sitt møte i Norheimsund.

Det vil gi Skyss mulighet til å kjøpe 20 nye busser og kjøre 300 flere avganger daglig, mener Haugsdal.

Les også:

Les også

KrF vil ha 50 nye busser i Bergen

Pisk og gulrot

Bystyret i Bergen vedtok som kjentå innføre en slik form for køprising. Den går ut på at det blir dyrere å kjøre gjennom bomringen i rushtiden, og billigere resten av døgnet.

Fra nyttår skal det derfor koste 45 kroner å kjøre gjennom bomringen i tidsrommene mandag-fredag kl. 06.30-09.00 og 14.30-16.30. Ellers på døgnet blir prisen 19 kroner — mot en flat bompris på 25 kroner nå.

Målet er at færre skal ta bilen til og fra jobb. Men dersom pisken skal fungere, trengs det en gulrot også, og den gulroten er det fylket som må betale.

Det er nemlig fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransporten.

7000 nye reisende

Fylkesrådmann Rune Haugsdal skriver i sin innstilling at Skyss anslår at innføringen av køpris vil gi mellom 4000 og 7000 nye daglige reisende i kollektivtransporten.

«Det må presiserast at berekningane er basert på ei rekke ulike føresetnader og at det difor knyter seg stor usikkerhet til tala», skriver Haugsdal.

I dag er det 145.000 reiser i kollektivtrafikken i Bergen hver dag. Basert på utregninger fra forskerne i Urbanet Analyse forventer fylkesadministrasjonen en økt etterspørsel på mellom 2,7 og 5,2 prosent.

Selv om det er en forholdsvis beskjeden økning, er fylkesrådmannen bekymret for om det er plass til de nye passasjerene i dagens kollektivsystem.

«Store delar av kollektivnettet er i dag på eit kritisk nivå med omsyn til kapasitet for å møte auka etterspurnad, særleg i rushtoppane, men også utanom rush i enkelte delar av nettet», skriver Haugsdal.

Les også:

Les også

- Her har noen tatt for mye Møllers tran. Det er molbopolitikk.

Bybanen kan bli propp

De 35 millionene skal hentes fra regjeringens belønningsmidler — som igjen blant annet er et resultat av at Bergen innfører køprising.

Pengene brukes i sin helhet til bussavganger. På Bybanen er nemlig all kapasitet allerede utnyttet

BEKYMRET: Fylkesrådmann Rune Haugsdal

«Eventuelt behov for auke i kapasiteten på Bybanen er ei utfordring på kort sikt. Tilbodet ein har i dag er basert på maksimal utnytting av dei 20 vognene og nødvendig nedetid for vedlikehald av infrastrukturen. Ein vil ikkje kunne auke tilbodet nemneverdig opp med tilgjengeleg vognpark og infrastruktur», skriver fylkesrådmannen.Derimot vil bybanevognene bli forlenget med ti meter i årene som kommer. Det vil gi bedre plass på hver avgang. Dessuten skal seks nye, lange vogner bli levert før Bybanen står ferdig til Flesland står klar i 2017.

SV: — For lite

Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt mot stemmene til SV.

— Satsingen er for svak til å gi et godt tilbud til dei reisende som ikke har råd til å kjøre bil med ny rushtidsavgift. Vi er alvorlig bekymret for hvordan dette skal gå, sier Tom Skauge (SV).

Han viser til at kollektivtrafikken i år har et underskudd på 50 millioner kroner, altså 15 millioner mer enn tilleggsbevilgningen.

— Dette er peanuts. Hvordan man skal kunne kjøre mer buss med i realiteten mindre penger, det skjønner ikke vi.

SV krever at det skal innføres kollektivfelt på alle innfartsårer, og at busstilbudet på de kollektivfeltene må bedres kraftig før køprisingen innføres.

— Kollektivfelt vil dessuten gjøre busstransporten langt mer effektiv. Da kan bussene kjøre flere turer på samme tiden, siden de slipper å stå i kø med bilene, sier Skauge.

KrF har tidligere krevd 50 nye busser for å styrke kollektivtilbudet. Nå må de trolig nøye seg med 20.

Publisert: