Her er den tyske krigslasten som aldri nådde frem til Bergen

En dykkergjeng fra Østlandet har gjort unike undervannsopptak av det tyske skipsvraket DS «Sao Paulo» som ble senket av miner like syd for Vatlestraumen 9. april 1940.

Publisert Publisert
  • Arne Edvardsen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

VETERANBIL: Et av kjøretøyene som finnes på bunnen. Foto: THOMAS ANDRE LARSEN

Skipet var et kamuflert transportfartøy. Det hadde kullast på toppen, men var fullt av krigsutstyr og forsyninger som tyskerne trengte etter å ha invadert Bergen. Les også:

Les også

- Et av de farligste vrakene i Norge

Veteranbiler på bunnen

veteran.jpg

— Vi er en gjeng fra Oslo og Rakkestad som dykker etter gamle skipsvrak. Særlig vrak som har en krigshistorie syns vi er spennende, forteller en av dykkerne, Thomas Andre Larsen.

PÅ BUNNEN: Dykker ved roret på «Sao Paulo». Foto: Thomas Andre Larsen

— Som videoen vår viser er det et ganske godt bevart skipsvrak selv om det har ligget 75 år på havets bunn. Det er mange flotte gjenstander å se - fra store lastebiler, personbiler, motorsykler, ratt, ror, propell til mindre gjenstander som feltflasker, porselen, koøyer, vasker med mer som var tiltenkt tyske offiserer og soldater.

To dødsulykker

Det har vært to dødsulykker i tilknytning til dykking ved vraket som ligger på 80-90 meters dyp. Den ene ulykken skjedde i 1995, og den andre i 2014. Vraket ligger midt i hovedleden i et farvann med svært mye strøm, rett øst for Bjorøy.

TYSKE SYKLER: Motorsykler om bord i «Sao Paulo». Foto: Thomas Andre Larsen

— Vi er godt informert om de to dødsulykkene, og vet at man regner det som farlig farvann, men vi har ikke hatt noen betenkeligheter. Vi driver det man kan karakterisere som en avansert hobby eller fritidsaktivitet. Kall det gjerne teknisk dykking der vi tar alle forholdsregler, forklarer Larsen, som sammen med dykkerkamerater gjennomførte undervannstoktet i tidsrommet 30. juni til 3. juli. Les også:

Les også

- De dykket på vraket av «São Paulo» på cirka 80 meters dyp

— Brukte undervannsscooter

— Vi dregget opp vraket. Det vil si at vi festet en 350 meter lang line til land. Langs denne linen brukte vi undervannsscooter for å komme ut til vraket. Før vi foretar et slikt dykk er vi påpasselige med å finne ut av tidevann og strøm. Det er viktig for å kunne gjøre forsvarlige dykk.

Kameratgjengen fra Oslo og Rakkestad regner seg som svært erfarne med vrakdykking.

— To-tre ganger i uken dykker vi rundt «Blücher» som ligger i Oslofjorden. Dette gjør vi for trening, og for å holde oss i god form. Vi er med andre ord kommet langt forbi nivået for det man kaller gjennomsnittlig sportsdykking. Vi er ikke bare opptatt av spennende dykk. Vi søker også å finne historiene bak skipsvrakene, sier Larsen.

- La miner i sjøen

GIKK PÅ MINER: «Sao Paulo» den gang skipet eksisterte på overflaten.

Arild Marøy Hansen ved Bergens Sjøfartsmuseum forteller at DS «Sao Paulo» dannet baktroppene etter de tyske krigsskipene som inntok Bergen. Les også:

Les også

- Utenlandske dykkere er overrepresentert ved dødsfall

— Mineleggeren «Tyr» hadde lagt ut sprengstoff før de tyske krigsskipene passerte Vatlestraumen på vei til Bergen havn, men sikringene ble ikke utløst før DS «Sao Paulo» kom inn noe senere. Da minene eksploderte gikk det ikke lang tid før skipet sank. Hvor mange som omkom og hvor mange som ble reddet har vi ikke detaljer omkring, sier Hansen, som er amanuensis ved museet.

Skipsklokke hentet opp

TYSK KRIGSVRAK: Her ligger vraket av DS «Sao Paulo» på 80-90 meters dyp.

— Det har vært gjort en del forsøk på å hente opp gjenstander fra vraket. En skipsklokke ble regnet som spesielt attraktiv. For å unngå at dykkere foretok farlige dykk, bestemte man seg for å hente opp skipsklokken med miniubåt.Han sier at det ikke eksisterer noe dykkerforbud i området ut fra kulturminneloven.

Gravferdsloven

Gjennom selskapet Saga Shipping er Dag Ammerud eier av DS «Sao Paulo» som ligger på bunnen like ved Vatlestraumen.

— For meg er det helt greit at dykkere rekognoserer og er nysgjerrige på vraket, men forutsetningen er at de ikke tar med seg noe. Vi eier skip og last, men har ikke planer om å foreta oss noe. Kanskje det blir aktuelt å heve propellen en gang. Den kan jo ha en viss verdi.

— For øvrig er det viktig å ha respekt for skipsvrak der liv har gått tapt. Det kommer inn under den norske gravferdsloven.

— Om det blir tuklet for mye med vraket er det også en fare for forurensing, sier Ammerud.

Les også:

Les også

Dag eier vraket

Maritim leder i Bergen havnevesen, Svein Erik Malkenes, sier at det ikke gjelder noe generelt dykkerforbud i Vatlestraumen.

— I henhold til våre bestemmelser skal det imidlertid meldes fra til havnevesenet om slik aktivitet. Dette i forhold til sikker ferdsel til sjøs.

Fakta/DS «Sao Paulo»

SPENNING: - Gamle skipsvrak, særlig fra krigens dager, gir oss spennende dykk, sier Thomas Andre Larsen, som har tatt bildene. Kameraten Anders Kjeserud har tatt videoen fra dypet.

Kom til Norge lastet med krigsmateriell sammen med de tyske invasjonsstyrkene. I Vatlestraumen gikk den på minene som var blitt lagt ut samme dagen.Bygget: 1921

Dato forlis: 9. april 1940

Type: Dampskip av stål

Lengde: 110 meter

Bredde: 15,5 meter

Publisert

Sakene flest leser nå