Du trenger ikke skjære kylling med hansker på

Det er funnet resistente bakterier som kan komme fra kylling i mennesker. Men du trenger ikke være mer forsiktig med kylling av den grunn.

Publisert:

HUSK Å RENGJØRE: Slurver du med renholdet og tar på salaten etter skjæring av kyllingfilet kan du få i deg resistente bakterier. Men det er ikke nødvendig med hansker så lenge du vasker deg på hendene og rengjør skjærefjøl og kniv etterpå, ifølge Folkehelseinstituttet. FOTO: BJØRN THUNÆS

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet tyder på at resistente tarmbakterier som er vanlig i kyllingkjøtt kan gjenfinnes hos mennesker. Men har du fått i deg resistente E. coli-bakterier, vil du trolig ikke merke noe til det.

— Folk kan ikke vite om de allerede har fått i seg disse E. coli-bakteriene. De færreste vil bli syke av det, sier avdelingsdirektør Ulf Dahle i Folkehelseinstituttet.

Han legger til:

— Hvis man har hatt god hygiene på kjøkkenet, kan man med stor trygghet vite at en ikke har blitt smittet, sier Dahle.

Hadde urinveisinfeksjon

Folkehelseinstituttet har undersøkt laboratorieprøver fra mennesker med urinveisinfeksjoner i Norge de siste fire årene. Blant dem fant en i tarmen seks prøver med resistente E. coli-bakterier, som kan stamme fra kylling.

— I antall er det en liten promille når vi vet at over 100.000 mennesker årlig får urinveisinfeksjon. Og vi har undersøkt en periode på fire år, sier Dahle.

— Vi vet ikke engang om de har spist kylling. De kan også ha blitt smittet fra andre mennesker eller andre kilder i Norge eller utenlands, sier Dahle.

Kan du bli kvitt bakteriene?

— Hvis en har fått i seg resistente e.coli-bakterier: Kan vi bli kvitt dem?

— Dette vet vi ikke. Dersom vi får slike resistente bakterier i oss, er det klart at de vil ha problemer med å etablere seg i tarmen vår. Dersom de klarer å etablere seg, vet vi heller ikke hvor lenge de klarer å bli der. Her er mye usikkert, sier Dahle.

Trenger ikke hansker

— Mange har begynt å bruke hansker når de skjærer opp rå kylling. Trenger man det?

— Nei, det er ikke nødvendig. Følg kjøkkenhygienerådene med god håndvask, hold rått kjøtt adskilt fra annen mat, gjennomstek kyllingkjøtt og vask kniver og skjærebrett før det benyttes til salat eller annen mat som ikke skal varmebehandles, sier Dahle.

Og vannet du vasker i må være relativt varmt. Mattilsynet anbefaler 65 grader.

Farligst for de syke

De mest sårbare for resistente bakterier er de som har svekket immunforsvar fra før, for eksempel mennesker som får kreftbehandling.

— Men det er bekymringsfullt hvis folk flest får infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier også. Det er jo når man trenger antibiotika at dette kan være et problem. Da har man ingen garanti for at en antibiotikabehandling vil virke, sier Dahle.

Han understreker at det fortsatt er trygt å spise kylling.

— Denne formen for smitte er det svært liten risiko for å få. Vi ser at kyllingsalget faller og det synes vi er synd, for det er fortsatt ikke grunnlag for å slutte med kylling, sier Dahle.

Folkehelseinstituttet skal også undersøke forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos friske mennesker og i andre kilder.

Publisert: