— Det ser ut som at vi her står overfor et gjennombrudd i behandlingen av en gruppe alvorlig syke mennesker. Den situasjonen er såpass ekstraordinær at den bør løses på en særegen måte, sier Torgeir Michaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Da Stortinget vedtok statsbudsjettet før jul, foreslo Ap å bevilge penger utenom det ordinære helsebudsjettet for å gi flere MS-syke stamcelletransplantasjon i Norge.

Noe liknende ble gjort av Stortinget for å skaffe penger til ny lovende medisin for hudkreft.

Forslaget fikk bare støtte fra SV og Sp.

Utfordrer Høie

Michaelsen påpeker at ballen nå ligger hos helseminister Bent Høie.

— Han bør gi Helse Vest, Haukeland Universitetssykehuset, Helsedirektoratet og MS-forbundet i oppdrag å utvikle et opplegg til et behandlingsbasert forskningsprosjekt som kan komme raskt i gang, uttaler han.

FAKSIMILE: Bergens Tidendes oppslag tirsdag 17. februar.

BT har de siste dagene skrevet om MS-syke som reiser utenlands for stamcelletransplantasjon og betaler av egen lomme. Minst 35 pasienter har fått kuren i utlandet og mange står på venteliste. En av disse er Audun Knapskog fra Bergen. Han vil betale nærmere en million kroner for stamcelletransplantasjon i Tel Aviv neste vår.Åtte av ti MS-pasienter er uten ny aktivitet i sykdommen etter to år, viser den hittil største studien av den nye behandlingsmetoden.

Liten åpning

Haukeland universitetssykehus har åpnet for stamcelletransplantasjon av noen få pasienter med en aggressiv variant av sykdommen. Kapasiteten ved hematologisk seksjon, som utfører behandlingen, er også en begrensning.

Michaelsen argumenterer for at pengene ikke bør begrense tilbudet. Alternativet er bremsemedisiner som koster opp mot 200.000 kroner årlig.

— Samfunnsøkonomisk er det uten tvil lønnsomt med stamcelletransplantasjon, sier han.

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder av helse- og sosialkomiteen, mener stamcelletransplantasjon ikke trenger ekstraordinær finansiering.

— Jeg har tidligere ment at Norge er treg med å implementere utprøvende behandling til å bli en del av den ordinære behandlingen. Det mener jeg fortsatt. Dette vurderes nå å bli en del av den ordinære behandlingen og er da automatisk finansiert, skriver hun i en sms.