Helsefirma vil drive asylmottak i Åsane

15 har søkt om å drive asylmottak for mindreårige i vest. En av søkerne er velkjent i Bergen.

ENSLIGE: Fem gutter fra Afghanistan bor på Torshov transittmottak for enslige asylsøkere. Antallet mindreårige asylsøkere øker kraftig i år.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Onsdag ble listen over dem som har søkt om å få drive mottak for mindreårige asylsøkere i Hordaland og Sogn og Fjordane klar.

UDI Region Vest skal etablere 450 nye mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Da tilbudsfristen i en pågående anbudskonkurranse gikk ut mandag denne uken, var det kommet inn femten tilbud med planlagt mottakslokalisering i 12 kommuner.

Helsefirma har søkt

De tilbudte mottaksplassene ligger i kommunene Hå, Stord, Sveio, Bergen, Radøy, Lindås, Aurland, Lærdal, Hyllestad, Askvoll, Førde og Høyanger.

— UDI skal de nærmeste dagene vurdere om de åtte leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene som stilles til driftsoperatører. Deretter starter forhandlinger med kvalifiserte tilbydere, opplyser seniorrådgiver Sissel Mehammer, i UDI Region Vest.

Orange, firmaet som hittil har vært mest kjent som leverandør av private helsetjenester, søker om å drive et mottak i Åsane med 29 plasser.

Mottaket er allerede startet opp, og ligger på Breimyra i Åsane.

Her er listen over tilbudene:

Ordinære mottak

Disse mottakene er ordinære mottak, der ungdommene bor inntil søknaden er behandlet og de enten får avslag eller blir bosatt i kommunene.

Avtaler vil tildeles rundt 20. november. Kontraktene inngås for tre år, og UDI har opsjon på forlengelse i ytterligere tre år dersom det skulle være behov for det.

På grunn av de høye ankomstene av asylsøkere ønsker UDI at de nye mottakene skal starte opp snarest mulig, og senest 1. januar 2016. Ankomster av enslige mindreårige asylsøkere er fortsatt høye, og UDI anslår at det totalt vil kunne komme opp mot 5000 innen årsskiftet.

Ny akuttmottak

I tillegg pågår det altså en oppbygging av akuttmottak, for å ta unna strømmen av asylsøkere som er kommet de siste månedene. Tirsdag skrev BT at Bømoen leir på Voss er aktuell som et midlertidig asylmottak (abo). Så langt er det skrevet kontrakt med tre nye, store akuttmottak i Region Vest:

  • Ågotnes, Fjell: 260 plasser
  • Flotmyrgården, Haugesund: 178 plasser
  • Alstor Hotell, Stavanger: 250 plasser

Fra før har alle kommuner blitt bedt om å gi innspill til mulige asylmottak.

Publisert