Vil ha E39 om Stryn

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane rår politikarane til å leggje E39 om Stryn. Dette inneber tunnel under Utvikfjellet, bru over Nordfjorden frå Frøholm til Svarstad og vidare inn på Kvivsvegen.