NHH-studenter fikk sensors personlige notater ved en feil

Kommentarer fra sensor ble synlige for flere studenter etter retting av hjemmeeksamen. NHH-ledelsen sier kommentarene er uakseptable og ber om unnskyldning.

Publisert:

SENSORS KOMMENTARER: Flere av «Sensor 1» sine personlige kommentarer lå ved eksamensbesvarelsene til studenter ved NHH. Foto: NHH-student/K7Bulletin

Dette er noen av kommentarene som ble synlig for studentene ved NHH ved en feil:

«haha»

«liker teite kommentarer han her ...»

«tuller du?»

Bakgrunnen er at en av sensorene i faget markedsføring ikke fjernet egne notater før flere av studentene fikk tilbake eksamensresultatet.

Det var K7 Bulletin som først omtalte saken.

SENSUR: En elev fikk denne meldingen ved sensuren av hjemmeeksamen i Markedsføring. Foto: Skjermdump/Jodel

Ble slettet

Hendelsen som skjedde tirsdag morgen, gjaldt studenter som hadde levert hjemmeeksamen i bachelorfaget Markedsføring. På den digitale eksamensplattformen Wiseflow fikk flere studenter se sensors kommentarer av deres egen oppgave. Kommentarene var skrevet for sensors eget bruk under gjennomgang av eksamensbesvarelsene.

Les også

Eksamen er eit nådelaust opplegg

Kommentarene ble slettet seinere samme dag, ifølge K7 Bulletin, men før den tid ble en rekke av «Sensor 1» sine kommentarer tatt bilde av og lagt ut på chattetjenesten Jodel.

«SÆRT EKESMPEL»: Dette var en av kommentarene som lå ute på den digitale eksamensplattformen Wiseflow tirsdag denne uken. Foto: Skjermdump/Jodel

En rekke studenter har uttrykt sterk misnøye med hendelsen på chattetjenesten.

«Dette forsterker bare utsagnet om at sensorer kaster terning om valg av karakter i SOL emnene, fullstendig useriøst», skriver en av brukerne på Jodel.

«(...) Skulle nesten ikke tro at det gikk an å ha et institutt som oppfører seg sånn, både med usaklig sensur og løgn, og på en respektabel skole», skriver en annen.

«Men altså helt seriøst: det burde jo være gode argumenter for å kreve ny sensur? Dette svekker jo hele tilliten til sensuren (....)», lyder en annen melding på chattetjenesten.

SER PÅ RUTINENE: NHH opplyser at de vil se på rutinene for avtaler med eksterne sensorer etter at flere av sensors personlige kommentarer ble synlige for studentene. Foto: Skjermdump/Jodel

– Uforbeholden unnskyldning

Onsdag sendte fungerende administrasjonssjef ved Institutt for Strategi og ledelse, Elaine Pettersen, ut en beklagelse til studentene.

«Institutt for strategi og ledelse er blitt informert om sensuren i SOL2 og kommentarer som er lagt inn av en ekstern sensor. Kommentarene er uakseptable», står det i meldingen som ble sendt ut.

Videre står det at det ikke er slik en sensor skal kommentere studentenes besvarelser. «Disse skal være faglig fundert, ikke subjektive, ladede beskrivelser».

Les også

Pinlig fra Handelshøyskolen

«Instituttet vil med dette rette en uforbeholden unnskyldning til studenter som har fått slike kommentarer på sin eksamensbesvarelse».

I meldingen går det også frem at instituttet nå vil se på rutinene for avtaler med eksterne sensorer for å sikre at liknende ikke skjer i fremtiden.

– Tar det tungt

– Den eksterne sensoren er svært lei seg for det som har skjedd, og tar det tungt. Dette er veldig beklagelig, og skulle aldri ha skjedd, sier professor Leif Hem som underviser i markedsføring ved NHH.

Han forteller at sensoren har gjort en digital feil, og at de nå gjør tiltak for å forhindre at noe tilsvarende skal skje igjen.

– Hva tenker du om ordlyden som er brukt?

– Jeg ville aldri ha formulert meg på denne måten. Studentene har lagt ned masse arbeid, og man må vise respekt for den innsatsen, sier Hem.

Den eksterne sensoren har ikke noe ansettelsesforhold til NHH, og det var en ekstraordinær situasjon som gjorde at vedkommende var engasjert til å rette eksamensbesvarelsene.

Publisert: