Flere skadd på glatten

Glatte veier i morgentimene resulterte i flere trafikkuhell med personskader på innfartsveiene til Bergen.