Togprosjekt blir utsatt i opptil to år

Opprustet godsterminal og nytt signalanlegg i Bergen sentrum må planlegges på nytt.

Publisert Publisert

MÅ VENTE: Her på Bergen stasjon og frem til Fløen skal det komme nytt signalanlegg. Nå blir prosjektet utsatt i ytterligere ett til to år. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i Norge i 2018. Det er 2,5 milliarder mindre enn i 2017, men mer enn i 2016.

– Men det stemmer ikke at det er en nedgang. Reelt er det en økning, for 2017-budsjettet er justert for moms og egenkapitalinvesteringer, sier Helge Andre Njåstad, finanspolitisk talsmann for Frp.

Til prosjektet Bergen-Fløen vil regjeringen sette av 105 millioner kroner til planlegging. Prosjektet skal nemlig planlegges på nytt igjen.

Dette skjer «som følge av behovet for å avklare sammenhengen med og rekkefølgen på blant annet moderniseringen av Nygårdstangen godsterminal og bygging av trasé for Bybanen i Bergen i samme område», heter det i statsbudsjettet.

Les også

Disse veiene får penger i Hordaland

Bergen - Fløen er altså den korte strekningen mellom Bergen stasjon og den nye jernbanetunnelen i Fløen. Selv om strekningen bare er rundt en kilometer, er den kostbar. Det skal nemlig lages nytt signalanlegg for hele stasjonsområdet. I tillegg skal dagens godsterminal utvides, og det skal lages plass til verksteder og hensettingsspor. Dessuten kommer det et bybanespor i området, når banen til Fyllingsdalen skal bygges. BT har tidligere skrevet mye om uenigheten mellom Bergen kommune og Jernbaneverket i denne saken.

Les også

Se video av den nye tunnelen: Her kommer Ulrikke ut av berget

«Reduserer ulempene»

Regjeringen skriver at man med den midlertidige prosjektstansen unngår flere ombygginger og reduserer ulempene for togpassasjerer og gods i byggeperioden. Tidligere har det vært kjent at Bergen stasjon kanskje måtte stenges i mange måneder under ombyggingen.

Jernbanedirektoratet anslår at ny planlegging av Bergen-Fløen og moderniseringen av Nygårdstangen innebærer en utsettelse av prosjektene med ett til to år.

Innenfor regjeringens foreslåtte midler til planlegging legges blant opp til å videreføre planlegging av moderniseringen av godsterminalen, slik at den kan håndtere den forventede veksten i godsmengder de kommende årene. Denne planleggingen slås sammen med planleggingen av strekningen Bergen-Fløen, slik at disse tiltakene ses under ett.

611 millioner kroner er satt av til videreføring av prosjektet Arna-Fløen. Prosjektet omfatter et nytt enkeltsporet tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nye broer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel. Nye Ulriken tunnel planlegges tatt i bruk i 2020. Deretter gjennomføres oppgradering av dagens tunnel.

Regjeringen vil også sette av i alt 124 millioner kroner til å videreføre byggingen av tre omformerstasjoner på jernbanenettet i 2018. En av disse er Arna omformerstasjon, som skal forsterke strømforsyningen på Bergensbanen og gi tilstrekkelig kapasitet til den planlagte togtrafikken nær Bergen.

FLIRT OVER FJELLET: Det er tog av denne typen, kalt Flirt, som skal settes inn på Vossebanen neste år. Her er toget på en prøvetur for noen år siden. Foto: Helge Sunde

Nye tog på Vossebanen

Mange pendlere på Vossebanen vil sikkert si «endelig» når det neste år blir nye togsett på strekningen.

I 2018 skal i alt 14 nye togsett av typen Flirt settes i trafikk på Gjøvikbanen og Vossebanen, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

De nye togsettene på Vossebanen skal brukes til utskifting av gammelt togmateriell, og til materiellreserver i forbindelse med at togsett må tas ut av drift for å få installert nytt signalutstyr.

Sammen med innfasingen av det nye togmateriellet skal det gjennomføres nødvendige tilpasninger i infrastrukturen. Togene trenger nemlig mer plass til å parkere.

Regjeringen vil sette av i alt 154 millioner kroner til økt kapasitet for hensetting (kapasitet til parkering av tog) av nye tog på Vossebanen, Gjøvikbanen og i Drammens-området. På Vossebanen skal tiltaket legge til rette for de nye Flirt-togene i lokaltrafikken. Dessuten vil arbeidet med å forlenge plattformer gå videre.

Andre togtiltak i Hordaland

Kryssingsspor på Bolstadøyri på Bergensbanen, Voss kommune

Regjeringen vil sette av i alt 320 millioner kroner til å bygge kryssingsspor på Bolstadøyri på Bergensbanen, og på Ler og Kvam på Dovrebanen. Tiltaket på Bolstadøyri skal i første rekke bidra til å sikre kapasitet og driftsstabilitet for godstransporten på Bergensbanen. Kryssingssporet skal etter planen stå ferdig i 2019.

E16 Vossebanen, Bergen og Vaksdal kommuner

Regjeringen vil sette av 59 millioner kroner til videre planlegging av Vossebanen og E16 på strekningen Stanghelle–Arna. Beløpet dekker planleggingsutgiftene for både vei og bane i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrere og raskere vei og jernbane mellom Bergen og Voss.

Publisert