• MØTER DEM: Utekontakten arbeider oppsøkende i Nygårdsparken daglig, og har jevnlig kontakt med de unge mennene fra Nord-Afrika. - Uriktig alder skaper en stor utfordring i forhold til hvordan sakene skal håndteres, sier leder Joachim Bjerkvik. FOTO: rune meyer berentsen

Flere unge asylsøkere på rømmen

På ett år er tallet på enslige «mindreårige» asylsøkere som kommer i kontakt med Barnevernvakten doblet. Nesten alle viser seg å være over 18 år.