Røykutvikling i fengsel

Brannvesenet rykket ut etter melding om røyk i Bjørgvin fengsel.