• HAR VALGT TRASÉ: Lars Christian Stendal og Elisabeth Enger (Jernbaneverket), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, veidirektør Terje Moe Gustavsen og regionveisjef Helge Eidsnes.

Voss blir bydel i Bergen

Samferdselsministeren fikk overlevert plan for ny vei og bane. Det vil gi en reisetid på utrolige 32 minutter.