Ulykke på flyplassveien

Påkjørsel bakfra mandag morgen