— Vi er ansatt i våre respektive busselskaper, men det er Skyss som i realiteten opptrer som arbeidsgiver for oss, sier Arne Rasmussen, Jarle Skjelvik, Ørjan Takle og Dagfinn Haga som representerer de tre lokale bussoperatørene, i tillegg til å sitte i bussgruppen til Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Skyss planlegger bussruter og kjøretider helt ned på detaljnivå, og avgjør også hvilket billettsystem som skal brukes.

- Ingen innflytelse

— Kort sagt styrer de hele hverdagen vår. Arbeidstiden vår styres fullt og helt av ruteprogrammet. Vi er avskåret fra å komme med innspill. Busselskapene vi arbeider for, kan ikke gjøre noe annet enn å innrette seg etter bestillingene de får fra Skyss, sier de tillitsvalgte, og understreker at kritikken deres ikke er rettet mot Tide, Nettbuss og Nobina.

Les også:

— Arbeidslivet skal ikke være slik, supplerer Roger Moum, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

— Dette er en utvikling som kom med innføringen av anbudsplikten for noen år tilbake. Vi ser at vi ikke kan få fjernet den, men vi ønsker å ha påvirkning på vår egen arbeidsplass, sier Dagfinn Haga.