Så langt er verken politimester Geir Gudmundsen eller visepolitimester Gunnar Fløystad avhørt.

— Vi har snakket med i overkant av ti personer, og det gjenstår flere. Jeg regner med at vi totalt vil avhøre mellom 10 og 20 personer, sier Halvor Hjelm-Hansen, som leder Spesialenheten for politisaker i Midt- og Nord-Norge.

Han ønsker ikke å kommentere detaljer i etterforskningen.

— Det jeg kan si er at vi har snakket med mange som har vært involvert i saken, og at vi har samlet mye informasjon. Vi håper vi skal kunne bli ferdige før jul, men det er ikke sikkert vi klarer det, sier Hjelm-Hansen.

Tre separate forhold

Spesialenheten etterforsker om Hordaland politidistrikt eller enkeltpersoner har begått straffbare handlinger i forbindelse med Monika Sviglinskajas dødsfall. Granskingen blir ledet av etterforskningsavdelingen i Midt- og Nord-Norge, på grunn av mulige habilitetsproblemer ved avdeling Vest-Norge.

En av avdelingens etterforskere var i 2011 og 2012 tilknyttet Sotra-politiet. Vedkommende var også direkte involvert i etterforskningen av Monika-saken.

— Det er en omfattende sak, og vi har innhentet ressurser fra andre avdelinger i Spesialenheten, men ikke fra avdeling vest, sier Hjelm-Hansen.

Monikas mor har anmeldt politiet for tre forhold:

De skal ha snakket usant til Kristina Sviglinskaja, blant annet i avhør.

De skal ikke ha gjennomført konkrete arbeidsoppgaver de forsikret at de ville utføre.

De skal ha fjernet sentrale dokumenter fra saken.

I tillegg er Spesialenheten i tenkeboksen når det gjelder om varsler-saken skal bli en del av etterforskningen. Etterforskeren som i januar i år slo alarm om henleggelsen av dødsfallet, har formelt fått status som varsler av politimesteren.

— Vi vurderer om varsler-problematikken skal inngå i etterforskningen, og har så langt ikke tatt stilling til det, sier Hjelm-Hansen.

Forventer mer fra politimesteren

Etterforskerens advokat, Jens-Ove Hagen, mener politimesteren må sette i verk undersøkelser i varslersaken, uavhengig av Spesialenhetens etterforskning.

— Jeg har gitt beskjed om at jeg ikke kan akseptere at politimesteren avventer hva Spesialenheten kommer frem til. Spesialenheten etterforsker mulige straffbare forhold. Uavhengig av det har politimesteren plikt til å undersøke hvordan etterforskerens varsel ble håndtert. Jeg mener det er feil å vente, sier Hagen.

Politimester Gudmundsen skriver i en e-post til BT at han er opptatt av at alle sider ved saken blir belyst.

— Som kjent foregår det flere uavhengige undersøkelser knyttet til den såkalte Monika-saken. For å unngå at samme tema blir behandlet i flere uavhengige og parallelle undersøkelser, har jeg kontaktet Spesialenheten for politisaker med forespørsel om deres undersøkelser innbefatter de forhold advokat Hagen på vegne av sin klient ønsker belyst. Jeg avventer derfor på tilbakemelding fra Spesialenheten for politisaker, skriver han.

Riksadvokaten i rute

I tillegg til Spesialenhetens etterforskning har Riksadvokaten satt ned en arbeidsgruppe som skal granske Hordaland-politiet.

— Foreløpig har vi brukt tiden på å sette oss inn i dokumenter i saken. I løpet av kort tid går vi inn i fase to, der vi planlegger flere møter og samtaler i Bergen, sier førstestatsadvokat Bjørn Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter, som leder gruppen.

Granskingen skal være ferdig innen utløpet av januar.