— Vårt generelle inntrykk er at de utenlandske selgerne blir færre. Dette gjelder kanskje særlig de unge mennene fra Nord-Afrika. Vi kan ikke si at de er helt borte, men antallet er redusert, sier stasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

I dag la han frem nye tall som viser pågripelser og anmeldelser i Bergen sentrum etter at Nygårdsparken stengte 25. august i år. 17 utenlandske statsborgere ble altså pågrepet mens de var i ferd med å selge narkotika.

— Nesten samtlige er utvist eller i ferd med å bli utvist, sier Valland.

Fem mindreårige

Unge nordafrikanske menn har vært fremtredende på salgssiden på den åpne russcenen de siste årene. I 2012 anslo Utekontakten at mellom fem og 15 utenlandske mindreårige uten opphold solgte narkotika i Nygårdsparken til enhver tid.

Etter stengingen har dette bildet endret seg vesentlig. I løpet av de siste to månedene har Utekontakten totalt registrert fem unge asylsøkere, som hevder at de er under 18 år.

— Mange i denne gruppen har solgt narkotika på en åpen russcene. Slik situasjonen er nå, er det blitt vanskeligere å holde seg i skjul uten å bli sett. Vår oppfatning er at det er flere av disse asylsøkerne som har forlatt Bergen, sier Joachim Bjerkvik, leder for Utekontakten.

Lyver på alderen

Utekontakten arbeider tett med UDI og politiet i disse sakene. Mange av de unge nordafrikanerne har rømt fra asylmottak. Dersom de oppgir å være under 18 år opprettes også kontakt med barneverntjenesten, men svært mange oppgir ukorrekt egen alder.

Hittil i år har Barnevernvakten hatt 33 slike saker. Samtlige av asylsøkerne som ble alderstestet viste seg å ha en reell alder på 19 år eller eldre.

— Vi ser allerede nå at vi får en økning i disse sakene sammenlignet med i fjor. Da hadde vi kontakt med 31 asylsøkere som hevdet at de var mindreårige, sier leder av Barnevernvakten, Nina Bolstad.

Joachim Bjerkvik understreker at det fremdeles vil være nordafrikanere i Bergen med en uavklart situasjon.

— Dette er en krevende gruppe å jobbe med, og mange bidrar lite med opplysninger om sin egen sak. Noen har vært utnyttet til kriminell virksomhet og har reist langt gjennom Europa. Flere kan være offer for menneskehandel, sier han.

Ingen overdoseøkning

Til stede på oppsummeringen av de to første månedene etter stengingen av Nygårdsparken, var også avdelingsdirektør Ola Jøsendal ved Avdeling for rusmedisin og byråd for sosial-, bolig- og områdesatsing, Eiler Macody Lund.

Ifølge Jøsendal har det ikke vært endringer i tallet på overdoser eller henvisninger til rusbehandling i perioden.

— Den eneste endringen vi ser er at pasientene bringes inn fra private adresser eller steder i sentrum. Tidligere var det mange som satte overdoser i Nygårdsparken. Ellers er situasjonen mye det samme, sier Jøsendal.

Eiler Macody Lund slo fast at det, bortsett fra i Vågsbunnen, ikke er etablert nye synlige russcener i sentrumsområdene.

— Vi kan så langt heller ikke påvise at miljøet i Vågsbunnen er blitt større etter at Nygårdsparken stengte, sier han.